مشتریان نایس بار

پس از تماس من با باربری نایس بار کادر نایس در کمتر از ۴۰ دقیقه در منزل من حضور یافتند. واقعا شگفت انگیز.باکارگرانی ورزیده وخوش اخلاق ونیرومند